Privacy

In deze privacyverklaring legt De Klik (hierna ‘wij’), gevestigd Klokkegat 49, 6741EM Lunteren met KvK-nummer 09180831 uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Verder bevat deze Privacyverklaring belangrijke informatie over je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Algemeen
Wij respecteren de privacy van jou als bezoekers van onze website https://www.ontkopen.nl/, onze (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Jouw gegevens worden niet zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn onze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen in het kader van onze diensten en activiteiten persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, (potentiële) partners, zakelijke en particuliere donateurs, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van iedereen die via onze website of op een andere wijze contact met ons opneemt.

De gegevens die we verzamelen lopen uiteen van je persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, bankgegevens, bedrijfskenmerken, interessegebieden en contactgeschiedenis en overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefoongesprekken en opgenomen videobijeenkomsten en geluidfragmenten. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s en video’s. 

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s). De respons (open en kliks) op onze nieuwsbrieven en mailingen worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. In ons account bij Google Analytics hebben we aangegeven dat deze

gegevens niet automatisch worden verwijderd. Google hanteert zijn eigen

privacybeleid.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met ons concept Ontkopen of een andere door ons aangeboden dienst of activiteit
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s, video’s of audiofragmenten. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeren wij geïnteresseerden door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met ons of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op dit moment delen wij geen cookies met de bezoekers van de website https://www.ontkopen.nl/.

Websites van derden

Steun je ons met een donatie via iDEAL, dan wordt jouw betaling

voor ons afgehandeld via onze payment provider https://www.mollie.com/nl, die jouw

gegevens eveneens vertrouwelijk behandelt.

Op onze website zijn een aantal links naar andere websites te vinden, zoals social media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisaties persoonsgegevens verwerken. Wij raden hiervoor aan de privacyverklaring van de betreffende organisatie te lezen.

Beveiliging persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouwgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Ontkopen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we je persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in je persoonsgegevens (zoals een wijziging van contactgegevens).

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar ons oordeel naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail naar: info@de-klik.com. Klachten ten aanzien van de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van je persoonsgegevens kun je ook mailen aan privacy@de-klik.com. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Laatst gewijzigd: 29 augustus 2023

Winkelwagen
  • Je winkelwagen is leeg.